สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ วันนี้ถ้าคุณมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย และต้องการใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ท่านสามารถใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและธนวัฏพิเศษ ผนวกประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะ เป็นวงเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยถูกในระบบสถาบันการเงิน คิดดอกเบี้ยตามวงเงินใช้จริง

ลักษณะของบริการ

วงเงินสำรองพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงิน และ ช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของท่านเมื่อยามจำเป็น ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน และพิเศษสำหรับหน่วยงานที่ทำข้อตกลงสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร พิจารณาวงเงินกู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือนสะดวก สบาย ไม่ใช้วงเงิน ไม่เสียดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้นและชำระคืนเงินต้นได้ตามต้องการ บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในระบบสถาบันการเงิน สมัครสินเชื่อ ใช้บริการครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้นานตราบที่ยังมีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยสามารถใช้บุคคลในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ค้ำประกัน และหากทำประกันชีวิตกลุ่มจะได้รับสิทธิพิเศษ และพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ผู้ สมัครสินเชื่อ พร้อมรับสิทธิพิเศษฟรี • ค่าธรรมเนียมในการจัดการวงเงิน

คุณสมบัติของผู้ สมัครสินเชื่อ ผู้เบิกจ่ายเงินเดือนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดังนี้

• เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 15% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน สมัครสินเชื่อ

• เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มั่นคง มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 25% ของเงินเดือนผู้กู้ติดต่อกัน 3 เดือน กำหนดรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท สมัครสินเชื่อ

** (เงินเดือน หมายถึง เงินรายได้ที่ได้รับประจำทุกเดือนที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ เช่น เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และ เงินช่วยเหลือบุตร เป็นต้น ทั้งนึ้ไม่รวมเงินโบนัส หรือเงินรางวัลพิเศษ)

เงื่อนไขการใช้บริการ สมัครสินเชื่อ

• ประเภทสินเชื่อ วงเงินกู้หมุนเวียน

• ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)

เอกสารประกอบการ สมัครสินเชื่อ

• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

• สำเนาทะเบียนบ้าน สมัครสินเชื่อ

• สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองรายได้ สมัครสินเชื่อ

• หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

อัตรค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สมัครสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

• MRR + 3.5%

ค่าธรรมเนียม

• ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ (เฉพาะครั้งแรกที่สมัครหรือขอเพิ่มวงเงิน)

• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 15.00%

• ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท

ผู้ที่ต้องการ สมัครสินเชื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 

คำค้นแนะนำ

 

สินเชื่อบุคคล เจมันนี่                             ประกันภัยรถยนต์

สินเชื่อ เกียรตินาคิน                              ทำประกันภัยรถยนต์

บัตรเครดิตออมสิน                                 ประกันภัยบ้าน

บัตรกดเงินสดออมสิน                            ประกันอัคคีภัยบ้าน

สินเชื่อบ้าน                                            เครื่องรูดบัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บ้าน                                       สมัครบัตรกดเงินสด

สินเชื่อรถยนต์                                       สมัครสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์รถยนต์                                  สมัครบัตรเครดิต

Leave a Reply